Het restaureren van boeken

Restauratie van dierbare boeken. Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande materialen.

Restauratie projecten