Dozen

Als het om een uniek exemplaar gaat, levert een doos een goede bescherming. En het geeft het boek ontegenzeggelijk extra cachet! Overslagdozen, slipcases en dergelijke.

Dozen projecten